Chaincase & Gear Oil

Synthetic V-Twin Primary Fluid
• Delivers consistent clutch feel for confident takeoffs• Helps prevent clutch slip• Provides smooth acceleration• Helps riders easily find neutral• Protects compensator bearing, chain and gears against wear
kr 271.20
Synthetic Chaincase & Gear Oil
Long-Lasting Performance for ATVs and Snowmobiles
Provides superior protection and performance for enclosed chains and gears found in snowmobiles, ATVs and general equipment. Formulated with extreme-pressure additives, it helps extend chain and gear life through increased wear protection. AMSOIL Synthetic Chaincase & Gear Oil repels water, while also inhibiting rust, oxidation and foam. Its low pour point ensures superior low-temperature starting, reducing drag to deliver maximum power.
kr 191.20
AMSOIL SEVERE GEAR® 75W-90, 946 ml. / 1 Quart.
Advanced protection against wear
Controls thermal runaway
Protects against rust and corrosion
Helps reduce operating temperatures
Long oil, seal & equipment life
Contains friction modifiers for limited-slip applications
kr 351.20
AMSOIL SEVERE GEAR® 75W-140, 946 ml. / 1 Quart.
Advanced protection against wear
Controls thermal runaway
Protects against rust and corrosion
Helps reduce operating temperatures
Long oil, seal & equipment life
Contains friction modifiers for limited-slip applications
kr 351.20
75W-90 Manual Transmission & Transaxle Gear Lube
 Protects against increased heat and pressure• Outstanding cold-flow properties• Protects brass synchronizers• Friction-modified• Excellent seal compatibility• Inhibits rust and corrosion• Long service life
kr 351.20
AMSOIL Syntetisk 80W-90 Gear Lube - 1 Quart
Advanced protection against wear
Controls thermal runaway
Protects against rust and corrosion
Helps reduce operating temperatures
Long oil, seal & equipment life
Contains friction modifiers for limited-slip applications
kr 271.20
AMSOIL Syn. ATV/UTV Powertrain Fluid
AMSOIL 100% SYNTETISK ATV/UTV POWERTRAIN OLJE
Førere belaster ofte ATV-ene og UTV-ene sine med diverse tilleggsutstyr som øker varme og stress. Aggressiv kjøring sliter på gir, lagre og andre komponenter. Syntetisk ATV/UTV Powertrain Fluids eksklusive formulering gir selvtillit til å la deg trygt presse maskinen til det ytterste. I tillegg er det Warranty Secure™ og vil ikke ugyldiggjøre ATV- eller UTV-garantien.
kr 239.20
AMSOIL Syn. ATV/UTV Trans. & Diff.Olje
AMSOIL 100 % SYNTETISK ATV/UTV-GIR OG DIFFERENSIALOLJE
Skreddersydd for differensialer og overføringer på ATV-er og UTV-er. Skjærstabil syntetisk formulering beskytter tungt belastede gir med høyt dreiemoment. Kjøler ned kritiske komponenter og motstår effekten av ekstrem varme. Ideell for ATV-er og UTV-er som brukes til å trekke, brøyte eller kjøres i tøft terreng.
kr 215.20